Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Trung tâm tuyển sinh và GTVL
1. Danh sách nhân sự Trung tâm tuyển sinh và GTVL:
TT Họ và tên GV Chức danh Trình độ Số điện thoại
1 Trần Công Quyền Giám đốc Thạc sỹ 0961.222.388
2 Trần Diệp Anh Chuyên viên Đại học
3 Lưu Thị Thu Phương Nhân viên HĐ Đại học

2. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm tuyển sinh và GTVL

2.1. Chức năng

– Là đơn vị đầu mối trong thực hiện công tác tuyển sinh của Nhà trường.

– Liên hệ và triển khai các dịch vụ đào tạo của nhà trường.

– Là đầu mối trong quan hệ, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với công tác đào tạo của nhà trường trong việc gắn đào tạo với sản xuất và các nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Thực hiện công tác giới thiệu việc làm cho HSSV nhà trường nói riêng và người lao động nói chung.

– Là đơn vị đầu mối trong việc tìm kiếm và triển khai, phát triển các dịch vụ sản xuất của nhà trường, tất cả các hoạt động dịch vụ sản xuất của nhà trường đều thông qua Trung tâm.

2.2. Nhiệm vụ

* Công tác Tuyển sinh:

– Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm của nhà trường; thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

– Đề xuất các phương án, biện pháp, cơ chế cụ thể để huy động mọi nguồn lực trong trường và ngoài xã hội thực hiện kế hoạch tuyển sinh các năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra; Chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyển sinh hàng năm.

– Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh.

– Giữ mối quan hệ hợp tác với các điểm tuyển sinh và đối tác tuyển sinh của nhà trường;

– Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, quy định hiện hành.

– Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Tổng hợp, báo cáo số liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác của Hội đồng tuyển sinh. Lưu trữ các số liệu tuyển sinh đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– In và thông báo trúng tuyển tới các thí sinh dự tuyển. Tham gia công tác tiếp sinh và lên lớp đầu khóa cho HSSV các khóa học.

– Phối hợp với phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh các loại hình và hệ đào tạo khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

– Hoàn thiện, lữu trữ đầy đủ hồ sơ HSSV trúng tuyển và bàn giao danh sách cho phòng Đào tạo phân lớp trước khi HSSV nhập học.

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý HSSV các lớp ngoài trường theo chức trách được giao.

–  Thu nhận, hoàn thiện hồ sơ của HSSV thuộc diện chính sách; xác nhận cho HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước theo quy định.

* Quan hệ với doanh nghiệp và tư vấn việc làm cho HSSV

– Liên hệ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để tìm kiếm, ký kết và triển khai thực hiện các thoả thuận, hợp tác về đào tạo bồi dưỡng, và cung ứng lao động.

– Xây dựng hình thành hệ thống thông tin hai chiều giữa trường với các doanh nghiệp việc làm về thị trường lao động,  thông tin nguồn lực và nhu cầu lao động để tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV.

– Thực hiện chương trình lần vết HSSV sau đào tạo để nắm thông tin và tình hình việc làm của HSSV sau khi ra trường.

– Chủ động duy trì mối quan hệ và đề xuất, triển khai các chương trình trình hội nghị, hội thảo giữa nhà trường với  các doanh nghiệp nhằm phục vụ các mặt công tác của nhà trường.

– Tổ chức giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Tư vấn cho HSSV về lao động xuất khẩu và các hình thức khác như tu nghiệp sinh, du học.

* Công tác thông tin tuyên truyền về nhà trường

– Quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả phần thông tin của Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Tư vấn việc làm trên website của trường.

– Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi của nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nhân dân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

– Tham gia công tác ghi chép các hoạt động của nhà trường làm tư liệu cho công tác lưu trữ, phổ biến quảng bá quá trình phát triển nhà trường.

– Quản lý hồ sơ, danh bạ học sinh, hồ sơ các khóa học.

– Thực hiện các công tác khác do Ban Giám hiệu giao.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]