Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng tổ chức hành chính

Trưởng Phòng: Th.s Lê Hùng Cường

Danh sách nhân s Phòng t chc hành chính:
TT Họ và tên  Ngày sinh Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1 Lê Hùng Cường 1977 Trưởng phòng Thạc sỹ
2 Đinh Trung Kiên 1981 P. Trưởng phòng Thạc sỹ
3 Mai Thị Hồng 1982 Tổ trưởng Đại học
4 Nguyễn Thị Bình 1986 Chuyên viên Đại học
5 Vũ Xuân Trường 1964 NV Bảo vệ
6 Vũ Xuân Tặng 1965 NV Bảo vệ
7 Phạm Đức Minh 1963 NV Bảo vệ
8 Nguyễn Văn Trọng 1964 NV Bảo vệ
9 Vũ Trung Dũng 1962 NV Bảo vệ
10 Hoàng Thị Loan 1977 Nhân viên
11 Trịnh Thị Huệ 1954 Nhân viên
12 Vũ Thị Hằng 1978 Nhân viên
13 Vũ Văn Vịnh 1963 Nhân viên

1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật, công tác hành chính, văn thư, phục vụ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh chung của toàn trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy, biên chế
– Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.
– Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với công chức, viên chức và người lao động.
– Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường.
– Quản lý biên chế và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định phân cấp của Bộ.
– Theo dõi và báo cáo ban giám hiệu về việc thực hiện tiến độ công việc của các phòng, khoa, trung tâm (gồm: kế hoạch, báo cáo, văn bản … được giao cho các đơn vị thực hiện).
– Thường trực việc xây dựng, rà soát, sửa đổi; giám sát tình hình thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.
– Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản và bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức hàng năm.
2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
– Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động hàng năm.
– Quản lý công tác học tập, bồi dưỡng của công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.
2.3. Công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật
– Thường trực công tác bình xét ABC hàng tháng; Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường.
– Tổng hợp, đánh giá, đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng lên Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm.
– Xây dựng và triển khai các hoạt động thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất cho công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.
– Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng và các đơn vị trong nhà trường hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và các yêu cầu liên quan về công tác thi đua khen thưởng của nhà trường hàng năm trình các cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt.
– Thường trực Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc kỷ luật các tập thể, cá nhân thuộc nhà trường.
– Dự thảo các loại văn bản về quản lý nội bộ, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các mặt công tác của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.
– Quản lý công tác xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường.
– Giám sát tình hình thực hiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc của nhà trường và chấp hành các đường lối chủ chương, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.4. Công tác Lao động tiền lương và các chế độ chính sách
– Xây dựng kế hoạch về tiền lương hàng năm trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.
– Hoàn thiện Hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên hàng năm cho cán bộ, viên chức nhà trường, trình Ban giám hiệu và Hội đồng lương theo quy định.
– Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, sổ sách cho các trường hợp cán bộ, viên chức nhà trường được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.
– Hoàn thiện Hồ sơ về các chế độ, chính sách cho các trường hợp tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ viên chức của nhà trường.
– Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phòng Công tác HSSV trong việc thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo việt cho cán bộ viên chức nhà trường.
2.5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
– Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan; hợp đồng trong coi xe máy, xe đạp cho HSSV.
– Phối hợp với lực lượng an ninh của địa phương duy trì tình hình an ninh trật tự của nhà trường và khu vực xung quanh.
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện: phát triển, chăm sóc cây xanh trong toàn trường.
– Quản lý, hướng dẫn khách đến trường liên hệ công tác; theo dõi, quản lý xe ra vào cơ quan, ghi sổ nhật ký trực hàng ngày.
– Đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi toàn trường theo giờ quy định.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt bão. Thường trực Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão.
– Phối hợp với phòng Tài chính, kế toán xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường.
– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
2.6. Công tác hành chính, văn thư, phục vụ
– Tổ chức thực hiện công tác hành chính; công tác cải cách hành chính trong toàn trường.
– Quản lý việc sử dụng con dấu của trường theo đúng quy định.
– Công tác đối ngoại: tiếp khách và hướng dẫn khách đến làm việc với trường, bố trí việc ăn, nghỉ cho khách theo quyết định của Hiệu trưởng.
– Thường trực cơ quan, duy trì giờ giấc làm việc cho toàn trường.
– Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định. Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư tín cho công chức, viên chức và người lao động, cho HSSV.
– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm.
– Thư ký các hội nghị giao ban; soạn thảo và ký các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị.
– Chịu trách nhiệm cung ứng văn phòng phẩm trên cơ sở đề xuất của các phòng, khoa đã được Hiệu trưởng duyệt.
– Thực hiện công tác phục vụ tại khu nhà A.
– Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ban Giám hiệu và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường trang bị cho phòng sử dụng.
– Quản lý, cập nhật thông tin về các mặt công tác của phòng lên website của Nhà trường theo quy định.
– Tham gia giảng dạy theo quy định.
– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]