Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng QL xe, máy và Quản trị

Danh sách nhân s Phòng qun tr xe máy:

TT Họ và tên Chức danh Trình độ Điện thoại Email
1 Thái Khắc Lưu Trưởng phòng Thạc sỹ  0977581038 [email protected]
2 Lê Quốc Thành Giảng viên ĐH 0904267234 [email protected]
3 Nguyễn Văn Hùng Nhân viên ĐH 0904093027 [email protected]
4 Lương Minh Đức Giảng viên Thạc sỹ 0918654676 [email protected]
5 Vũ Trần Hoàn Giảng viên

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản trị và Quản lý xe, máy

1. Chức năng

– Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức thực hiện: Xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất.

– Cung ứng vật tư, phụ tùng phục vụ học tập, thực tập kết hợp sản xuất.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, vận hành các trang thiết bị, hệ thống điện, nước trong trường;

2. Nhiệm vụ

– Quản lý chung cơ sở vật chất; hồ sơ, tài liệu các dự án xây dựng và sửa chữa của toàn trường;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ học tập cho các khoa nghề theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt; Phối hợp với các phòng-khoa trong việc giám sát cấp nhiên liệu, vật tư phục vụ học tập theo đúng Quy trình cấp phát vật tư.

– Phối hợp với các phòng/khoa/trung tâm kiểm tra và xác định việc sử dụng vật tư, nguyên liệu được cấp ban đầu với phế liệu còn lại báo cáo Hiệu trưởng xin phương án xử lý.

– Tổ chức thực hiện việc sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, sửa chữa thường xuyên nhà cửa, công trình và vật kiến trúc của nhà trường.

– Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phục vụ ăn uống cho giáo viên và các hội nghị khác của nhà trường.

– Phối hợp với các đơn vị trong việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán theo quy định.

– Đề xuất phương án xử lý, lập các hồ sơ điều chuyển, thanh lý tài sản.

– Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, các đơn vị trong trường thực hiện công tác vệ sinh toàn trường.

– Phối hợp với phòng Công tác HSSV trong việc vận hành hệ thống cung cấp điện – nước của nhà trường.

– Chủ trì công tác kiểm kê tài sản cuối năm, lập các báo cáo theo quy định và các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

– Thực hiện việc quản lý tài sản của Nhà trường trang bị cho phòng sử dụng.

– Tham gia giảng dạy theo quy định.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

– Dự thảo các quyết định liên quan đến công tác đấu thầu

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]