Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng Công tác học sinh – sinh viên

1. Danh sách nhân sự Phòng Công tác học sinh, sinh viên:

Stt Họ và Tên Chức vụ Trình độ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Tuế Trưởng phòng Thạc sĩ 0948.553.198 [email protected]
2 Hoàng Mạnh Trung Phó trưởng phòng Đại học 0973420246
3 Bùi Đức Mạnh Giảng viên Đại học 0937.063.666 [email protected]
4 Nguyễn Quang Việt Giảng viên Đại học 0936.686.359 [email protected]
5 Đinh Văn Hưng Nhân viên Đại học 0967.008.811 [email protected]
6 Nguyễn Trung Hiếu Giảng viên Đại học 0977.567.166 [email protected]
7 Phan Huy Thành Giảng viên  Thạc sỹ 0919508585 [email protected]
8 Hoàng Thị Huyền Trang Nhân viên Đại học 0976.140.338 [email protected]
9 Lưu Thị Nhung Nhân viên Đại học 0972.775.815 [email protected]
10 Lê Thị Mai Hương Nhân viên Đại học 0982.493.759 [email protected]
11 Trịnh Văn Thọ Nhân viên 0977.521.966

2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

2.1. Chức năng

– Là đơn vị đầu mối trong công tác quản lý giáo dục HSSV; công tác giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy một số môn học chung, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học được đảm nhiệm.

– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm.

2.2. Nhiệm vụ

* Giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng:

– Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng theo kế hoạch.

– Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của phòng như: Hội thảo chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học.

* Công tác Quản lý học sinh, sinh viên.

– Chủ trì việc chào cờ, nhận xét theo Kế hoạch từng học kỳ cụ thể đã được Ban giám hiệu duyệt.

– Thường trực kiêm ủy viên thư ký Hội đồng kỷ luật đối với HSSV.

– Dự thảo các Quyết định liên quan tới học sinh sinh viên vi phạm kỷ luật.

– Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận HSSV mới nhập học.

– Trực tiếp quản lý HSSV ở ký túc xá và ngoại trú, làm thẻ và đăng ký tạm trú cho HSSV toàn trường.

– Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện công tác giảng dạy Quy chế học tập, giáo dục và rèn luyện HSSV nhà trường trong quá trình đào tạo.

– Thường trực tiếp HSSV; hướng dẫn HSSV đến các phòng, ban liên quan để giải quyết các yêu cầu của HSSV.

– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, tố cáo liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

– Tổng hợp xếp hạng kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hàng tháng, học kỳ và năm học; thụ lý và lưu trữ các hồ sơ vi phạm nội quy quy chế của học sinh, sinh viên. Phối hợp với các phòng-khoa liên quan trong việc thông báo cho gia đình học sinh, sinh viên về: kết quả học tập theo học kỳ, năm học; tình hình khen thưởng kỷ luật và đóng học phí của học sinh sinh viên.

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị trong và ngoài trường để thực hiện các công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá, thẩm mỹ; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, tâm lý và các hoạt động khác cho HSSV; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV. Tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu; phát triển Đảng trong HSSV.

* Phối hợp thực hiện công tác y tế trường học, an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV

– Phụ trách công tác y tế. Trực tiếp liên hệ, hợp đồng với cơ quan Bảo việt về mua Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, người lao động, HSSV theo quy định.

– Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị có liên quan theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến HSSV.

– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

* Quản lý ký túc xá,  quản lý HSSV nội trú, ngoại trú:

– Quản lý toàn diện ký túc xá; trực tiếp nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành nội quy; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong ký túc xá.

– Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị và QLXM nhằm duy trì ổn định an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà trường.

– Quản lý căng tin, bán hàng phục vụ HSSV tại khu vực ký túc xá.

– Thực hiện báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách, lập kế hoạch sửa chữa ký túc xá trình Hiệu trưởng.

* Các nhiệm vụ khác:

– Phối hợp với phòng Quản trị và QLXM trong việc vận hành hệ thống cung cấp điện – nước của nhà trường.

– Quản lý tài sản của Nhà trường giao cho phòng sử dụng như: các phương tiện truyền thanh, truyền hình, phòng câu lạc bộ, Hội trường, khu vực ký túc xá.

– Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc và khu vực được giao.

– Tham gia giảng dạy theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

3. Thành tích đạt được:

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011; 2016-2017 và 2017-2018.

– Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình năm hoc 2016 – 2017.

– Bằng  khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm học 2012-2013.

– CBVC đạt giải Nhất, Nhì, Ba, KK tại Hội giảng các cấp:

+ Đ/c Lê Trung Hiếu đạt giải nhất hội giảng cấp khoa năm học 2016-2017

+ Đ/c Nguyễn Quang Việt đạt giải nhì hội giảng cấp khoa năm học 2017-2018

4. Một số hình ảnh hoạt động của phòng

Toàn cảnh khu Ký túc xá sinh viên
Toàn cảnh khu Ký túc xá sinh viên

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]