Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN
Danh sách nhân sự Khoa Khoa học cơ bản:
Stt Họ tên Ngày sinh Chức vụ Chuyên ngành Trình độ
1 Hoàng Hải Đăng 4/1/1978 Trưởng khoa KTM & TBCGHNL Thạc sĩ
2 Trần Thị Minh Nhiễu 24/9/1979 Trưởng khoa SPGDNN kiêm Phó trưởng khoa Luật Đại học
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 23/03/1981 Tổ trưởng Triết học Thạc sĩ
4 Lê Thị Vân Nga 16/01/1981 Tổ trưởng Tiếng Anh Thạc sĩ
5 Ninh Thị Liên 25/6/1985 Giáo viên Triết học Thạc sĩ
6 Đoàn Xuân Luận 1/10/1984 Giáo viên Kỹ sư tin học Đại học
7 Cao Thanh Hưởng 20/1/1981 Giáo viên CNTT
8 Nguyễn Thị Thu Nga 18/12/1983 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
9 Đinh Thị Hồng 8/1/1982 Tổ phó SP Văn Đại học
10 Nguyễn Thị Hường 2/10/1979 Giáo viên SP Văn Đại học
11 Vũ Huy Khôi 29/1/1985 Giáo viên SP Toán Thạc sĩ
12 Trần Hải Đăng 21/11/1986 Tổ trưởng Vật lý Thạc sĩ
13 Nguyễn Anh Văn 21/12/1985 Giáo viên Khoa học máy tính Đại học
14 Phạm Thị Chính 29/11/1985 Giáo viên Quốc tế học Đại học
15 Hoàng Xuân Hảo 10/06/1980 Giáo viên Tiếng anh Đại học
16 Lê Minh Mão 10/4/1980 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
17 Đỗ Thị Thu Hằng 25/08/1982 Tổ trưởng Ngôn ngữ Thạc sĩ
18 Trịnh Thị Thêu 06/10/1986 Giáo viên Hành chính Thạc sĩ
19 Vũ Thị Đức Hiền 12/12/1991 Giáo viên Tài chính Ngân hàng Đại học
20 Trần Thị Minh Lý 13/3/1995 Giáo viên HĐ Sư phạm Địa lý Thạc sĩ
21 Phạm Ngọc Minh 1/5/1993 Giáo viên HĐ Hoá học Thạc sĩ
22 Nguyễn Thị Uyên 26/6/1993 Giáo viên HĐ SP Toán ĐH
23 Ngô Thị Liên 24/12/1991 Giáo viên HĐ SP Ngữ văn ĐH
24 Lê Thùy Linh 11/8/1985 Giáo viên HĐ Toán – tin
25 Nguyễn Thị Hương 28/10/1990 Giáo viên HĐ Lịch sử
26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/3/1993 Giáo viên HĐ Sinh học
27 Dương Bích Dịu 2/1/1987 Giáo viên HĐ Toán – tin
28 Vũ Thị Hà 7/1/1980 Nhân viên GD chính trị ĐH
29 Phạm Thị Hải 13/2/1989 NV HĐ
30 Phạm Thị Thu Trang 13/07/1991 NV HĐ

Chức năng – Nhiệm vụ chung của Khoa

1. Chức năng

Các đơn vị đào tạo bao gồm các Khoa, có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học, ngành học được đảm nhiệm.

2. Nhiệm vụ

– Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo.

– Tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng các môn văn hoá của hệ GDTX cấp PTTH, Ngoại ngữ, Chính trị, Pháp luật, Tin học và các môn học chuyên môn cho nghề Lập trình máy tính và nghề Quản trị mạng máy tính theo chương trình đã được duyệt.

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công.

– Duy trì giờ học, quản lý phòng chờ của giáo viên được giao. Quản lý tài sản của nhà trường trang bị cho phòng học tại nhà giảng đường 4 tầng.

– Thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của Khoa cho website của nhà trường.

– Tiến hành công tác kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3. Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Khoa

2.1. Trưởng khoa

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Tham mưu, báo cáo với Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám hiệu nhà trường về các hoạt động của đơn vị.

– Quản lý viên chức và người lao động trong đơn vị mình.

– Tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác của đơn vị; kiểm tra, đánh giá và báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện.

– Phụ trách toàn bộ các hoạt động giảng dạy, công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn.

– Ký duyệt: Các văn bản báo cáo, đề nghị; lịch giảng dạy; đề thi, kiểm tra định kỳ, học kỳ, năm học, thi tốt nghiệp.

– Lập thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy, lịch thi kiểm tra cho các lớp hệ GDTX cấp THPT.

– Triển khai các công việc Nhà trường giao.

– Theo dõi sĩ số, diễn biến tình hình học sinh, sinh viên.

– Làm báo cáo tổng kết học kỳ, tổng kết năm học hệ GDTX cấp THPT nộp Sở GD&ĐT.

– Báo cáo tổng kết hoạt động của Khoa hàng tháng.

– Chủ trì họp khoa bình xét thi đua kết thúc năm học cho cán bộ, giáo viên;  Làm báo cáo thành tích của khoa, bình xét thi đua học tập và  rèn luyện của các lớp đề nghị nhà trường biểu dương, khen thưởng.

– Lập kế hoạch hội giảng, tổ chức hội giảng khoa theo kế hoạch.

– Lập kế hoạch nghỉ hè, kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn  cho CBGV hàng năm.

– Chịu trách nhiệm chung về chương trình, giáo trình hệ GDTX cấp THPT.

– Triển khai các công việc đột xuất theo yêu cầu của nhà trường.

– Tham gia giảng dạy MH/MĐ theo thời khóa biểu.

– Đề xuất bổ sung trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học của khoa.

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản chung của khoa được giao.

– Tham gia giảng dạy theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2.2. Phó Trưởng khoa

– Giúp việc cho Trưởng khoa, quản lý Khoa khi Trưởng khoa đi vắng.

– Chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở giáo viên các bộ môn hoàn thành kế hoạch giảng dạy, kế hoạch kiểm tra, thi, thi lại … đúng tiến độ; hoàn thành nhiệm vụ quản lý lớp và cập nhật điểm hàng tháng, học kỳ.

– Chịu trách nhiệm và phân công các giáo viên hoàn thiện các biểu mẫu kiểm định

– Phân công lao động khu vực được Nhà trường giao.

– Lập thời khóa biểu các lớp học tại Trường và Trung tâm theo kế hoạch của Phòng đào tạo và của Khoa.

– Lên kế hoạch công tác hàng tuần của Khoa.

– Đề xuất vật tư cho nghề Lập trình máy tính (nếu có).

– Kiểm tra và thu các sổ lên lớp vào cuối kỳ để nộp cho Phòng Đào tạo.

– Chịu trách nhiệm chung về chương trình, giáo trình nghề Lập trình máy tính.

– Tham gia giảng dạy các môn học/ mô đun theo thời khóa biểu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu, Trưởng khoa phân công.

– Tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của Khoa cho website của nhà trường.

– Tham gia giảng dạy theo quy định.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]