Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Khoa Công nghệ ô tô

Danh sách nhân s Khoa Công nghệ ô tô:

Stt Họ tên Ngày sinh Chức vụ Trình độ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thế Long 3/9/1975 Trưởng khoa Th.s 912563853 [email protected]
2 Trần Tuấn Anh 11/3/1968 Phó trưởng khoa ĐH 986287538 [email protected]
3 Nguyễn Thế Sơn 01/01/1969 Phó trưởng khoa Th.s 091279255 [email protected]
4 Ninh Văn Hoàn 6/10/1975 Giảng viên Th.s 904629018 [email protected]
5 Trần Công Lưu 1/2/1979 Giảng viên Th.s 912187543 [email protected]
6 Trần Minh Thắng 26/2/1981 Giảng viên Th.s 989172736 [email protected]
7 Nguyễn Văn Hải 30/12/1982 Giảng viên Th.s 989247036 [email protected]
8 Lê Văn Tài 12/12/1983 Giảng viên Th.s 981749315 [email protected]
9 Dương Văn Tuấn 3/3/1975 Giảng viên ĐH 977586981 [email protected]
10 Phạm Việt Dũng 12/3/1987 Giảng viên Th.s 979182881 [email protected]
11 Đỗ Ngọc Phương 24/11/1988 Giảng viên Th.s
12 Đinh Ngọc Tứ 3/6/1985 Giảng viên ĐH
13 Trương Đình Điệp 28/6/1983 Giảng viên Th.s 968112238 [email protected]
14 Trần Mạnh Hùng 27/8/1994 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Xuân Nam 5/4/1986 Giảng viên Th.s
16 Vũ Văn Chiêu 23/7/1989 Giảng viên ĐH
17 Nguyễn Văn Thắng  14/8/1985 Giảng viên ĐH 0978350305 [email protected]
18 Đỗ Hữu Việt  30/12/1983 Giảng viên Th.s 0987785606
19 Đinh Văn Mười  10/02/1984 Giảng viên Th.s

Chc năng nhim v ca Khoa Khoa Công nghệ ô tô

– Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo;

– Thực hiện tổ chức đào tạo các nghề Công nghệ ôtô, Sửa chữa máy thi công xây dựng;

– Kết hợp thực tập để bảo dưỡng sửa chữa Ôtô – Xe máy của nhà trường.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]