Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Giới thiệu Khoa Cơ khí

Trưởng khoa: Th.s Phạm Văn Khái

Địa chỉ Khoa: Tòa nhà Khoa Cơ khí
Số điện thoại: 0912387099 – (0229) 3770247
Email: [email protected]

1. Đội ngũ CBVC:

– Tổng số: 14 người. Trong đó Tiến sĩ: 0 người; Thạc sĩ: 06 người; Đại học 08 .người; khác 0 người

– Danh sách:

STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ Số điện thoại Email
1 Phạm Văn Khái Trưởng Khoa Thạc sỹ: Công nghệ Cơ Khí 0912387099 [email protected]
2 Phạm Văn Thịnh P.Trưởng khoa Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí 0981848322 [email protected]
3 Trần Tuấn Anh Trưởng bộ môn Thạc sỹ KT máy lâm nghiệp 0982846190 [email protected]
4  Nguyễn Doãn Toàn Tổ viên Đại học 01678630794 [email protected]
5 Trần Đại Dương  Tổ viên Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 0977762336 [email protected]
6 Trương Thị Hằng  Tổ viên Cử nhân

SPKT Cơ khí chế tạo máy

01655742794 [email protected]
7 Nguyễn Thị Mây  Tổ viên Đại học SP KT Điện 0982859305 [email protected]
8 Đàm Văn Tới  Tổ viên Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí 0974476383 [email protected]
9 Đỗ Văn Đang Tổ viên Cử nhân SPKT 0986866854 [email protected]
10 Nguyễn Thị Hạnh  Tổ viên Đại học SP KT Điện 0988419143 [email protected]

2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (ngành nghề đào tạo):

2.1. Chức năng:

– Thực hiện đào tạo các nghề được phân công: Hàn, Cắt gọt kim loại, Điện nước, Bảo trì hệ thống TBCK;

– Quản lý giáo dục học sinh, sinh viên, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học, ngành học được đảm nhiệm.

STT Ngành nghề đào tạo Trình độ đào tạo
1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
2 Nghề Hàn Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
3 Bảo trí thiết bị cơ khí Cao đẳng Trung cấp
4 Cấp thoát nước Trung cấp Sơ cấp

2.2. Nhiệm Vụ:

– Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao.

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo.

– Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học.

– Quản lý giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.

– Quản lý toàn diện học sinh sinh viên thuộc đơn vị mình.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị Dạy nghề.

– Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3. Thành tích đạt được:

– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2008-2009;

– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2009-2010;

– Bằng  khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm học 2007-2008;

– Bằng  khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm học 2010-2011;

– Bằng  khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm học 2015-2016.

3.1. CBVC đạt giải Nhất, Nhì, Ba, KK tại Hội giảng các cấp

STT Họ và Tên Đạt giải Ghi chú
1 Phạm Văn Khái – Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2006
2 Nguyễn Thế Sơn – Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2006
3  Phạm Văn Thịnh – Giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp tỉnh năm 2015

– Giải nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp Bộ năm 2017

4 Trần Tuấn Anh – Giải Ba tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp Bộ năm 2017

– Giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp tỉnh 6/2018

5 Đỗ Hữu Việt – Giải nhì tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp Bộ năm 2017
6 Đỗ Văn Đang – Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2009

– Giải nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp Bộ năm 2017

– Giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề cấp tỉnh 6/2018

– Giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo GDNN Quốc gia tháng 10 năm 2018

3.2. Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi tay nghề các cấp

TT Họ tên Lớp – Khóa Thành Tích
1 Nguyễn Văn Tuấn Cao đẳng Hàn Khóa 47 Giải nhất cấp Bộ nghề Hàn năm 2018

Giải nhất cấp Tỉnh nghề Hàn năm 2018

2 Đinh Cống Hiệu Cao đẳng Hàn Khóa 47 Giải Ba cấp Tỉnh nghề Hàn năm 2018
3 Hoàng Ngọc Sơn Trung cấp Hàn – Khóa 46 Giải nhất cấp Bộ nghề Hàn năm 2016

Giải nhất cấp Tỉnh nghề Hàn năm 2016

4 Quách Văn Huân Cao đẳng Hàn – Khóa 45 Giải nhất cấp tỉnh 2016

Giải khuyến kích cấp quốc gia năm 2016

5 Ngô Doãn Hải Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 45 Giải nhất cấp Bộ năm 2016

Giải nhì cấp tỉnh năm 2016

Nghề Lắp đặt đường ống

6 Vũ Lý Quỳ Cao đẳng Hàn – Khóa 45 Giải nhất cấp tỉnh 2016

Giải khuyến kích cấp quốc gia năm 2016

7 Phạm Văn Thành Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 43 Giải nhất cấp Bộ,

Giải khuyến khích cấp Quốc gia năm 2014

8 Nguyễn Văn Cường Cao đằng Hàn – Khóa 43 Giải nhất cấp Bộ năm 2014
9 Bùi Văn Cường Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 41 Giải nhì cấp Tỉnh năm 2012
10 Mai Tuấn Anh Trung cấp Hàn – Khóa 41 Giải ba cấp Tỉnh năm 2012
11 Lê Văn Tám Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 41 Giải nhất cấp Bộ năm 2012

Giải nhì cấp Tỉnh năm 2012

Giải ba cấp Quốc gia năm 2012 nghề lắp đặt đường ống

12 Phạm Văn Cao Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 39 Giải nhất cấp Bộ năm 2010

Giải nhì cấp Tỉnh năm 2010

Giải khuyến khích Quốc gia năm 2010 nghề lắp đặt đường ống

13 Hà Nguyễn Nam Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 38 Giải nhất cấp Bộ năm 2008

Giải khuyến kích cấp Tỉnh năm 2008

Giải khuyến khích Quốc gia năm 2008 nghề lắp đặt đường ống

14 Đặng Đình Vân Trung cấp cấp thoát nước – Khóa 38 Giải nhì cấp Bộ năm 2008

Giải khuyến kích cấp Tỉnh năm 2008, nghề lắp đặt đường ống

15 Phạm Ngọc Chuyên Trung cấp Hàn – Khóa 38 Giải khuyến kích cấp Tỉnh năm 2008, nghề Hàn
16 Đinh Xuân Túc Trung cấp hàn – Khóa 36 Giải nhì cấp Bộ nghề Hàn năm 2006
17 Trần Văn Bình Trung cấp hàn – Khóa 36 Giải ba cấp Bộ nghề Hàn năm 2006

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Chuyên gia Đức về thăm và làm việc với Khoa Cơ Khí (Năm 2019)
Chuyên gia Đức về thăm và làm việc với Khoa Cơ Khí (Năm 2019)
Một giờ học thực hành tại Khoa Cơ khí – Club game bài đổi thưởng
Giờ học thực hành cắt gọt kim loại
Giờ học thực hành cắt gọt kim loại
Giờ học thực hành Rô bốt Hàn
Giờ học thực hành Robot Hàn
Giờ học thực hành Hàn của Học sinh
Giờ học thực hành Hàn của Học sinh
Giờ học thực hành trên máy CNC
Giờ học thực hành trên máy CNC
Top
EnglishVietnamese
[X]