Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng

Phòng quản lý xe máy và quản trị

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, phòng 102 hội trường đa năng Số điện thoại: (84 030) 3770843 Email: [email protected]     BAN LÃNH ĐẠO: Phòng làm việc: Phòng 103, Nhà Hội trường đa năngSố điện thoại: (84 030) 3770843 Phòng làm việc: Phòng 103, Nhà Hội trường đa năngSố điện thoại: (84 030) 3770843    

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

  BAN LÃNH ĐẠO: Trưởng Phòng Th.s TRỊNH VĂN ĐẠI Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất Email: [email protected] Số điện thoại: (84 030) ....... P.Trưởng Phòng Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất Số điện thoại: (84 030) ....... 1. Chức năng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy nghề là

Phòng Tổ Chức hành chính

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 030) 3864396 - 3773766 Số Fax: (84 030) 3770522 Email: [email protected]   BAN LÃNH ĐẠO:  TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN THỊ MINH NHIỄU Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 030) 3864396 - 3773766 Số Fax:

Top
EnglishVietnamese
[X]