Club game bài đổi thưởng | Câu lạc bộ VN86

Đang đọc
Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường

Căn cứ quyết định số 195/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Tổ chức bộ máy trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình gồm 06 phòng chức năng và 07 khoa chuyên môn; 02 trung tâm dịch vụ. a) Các phòng

Top
EnglishVietnamese
[X]